BIC Bắc Bộ thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (31.05.2023)

07:18 CH @ Thứ Tư - 31 Tháng Năm, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ (BIC Bắc Bộ) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.