BIC Bắc Bộ thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (08.06.2024)

08:51 SA @ Thứ Năm - 20 Tháng Sáu, 2024

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ (BIC Bắc Bộ) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.