BIC Hồ Chí Minh thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

09:50 SA @ Thứ Sáu - 04 Tháng Chín, 2020
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh (BIC Hồ Chí Minh) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.