BIC Thái Nguyên thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

08:37 SA @ Thứ Sáu - 21 Tháng Tám, 2020
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Thái Nguyên (BIC Thái Nguyên) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.