BIC Đà Nẵng thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

08:22 SA @ Thứ Sáu - 07 Tháng Tám, 2020
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Đà Nẵng (BIC Đà Nẵng) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.