Tổng Giám đốc BIC nhận Giấy khen nhà quản lý doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc năm 2021

05:48 CH @ Thứ Năm - 09 Tháng Sáu, 2022
Ngày 08/06/2022, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức đoàn đến trao Giấy khen nhà quản lý doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc năm 2021 cho Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An. Trong 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang hoạt động tại Việt Nam, Tổng Giám đốc BIC là 1 trong 7 lãnh đạo xuất sắc được nhận Danh hiệu này.

Năm 2021, mặc dù nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng tiếp tục phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, Ông Trần Hoài An vẫn xuất sắc lãnh đạo tập thể BIC hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC năm 2021 đạt 2.885 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6%, hoàn thành 102% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.716 tỷ đồng, tăng trưởng cao gấp 3 lần mức tăng trưởng chung toàn thị trường, giúp BIC giữ vững vị trí thứ 7 thị trường về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc. Năm 2021, BIC tiếp tục có lãi cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 502 tỷ đồng, giúp BIC lần đầu tham gia Câu lạc bộ 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đồng thời hoàn thành 172% kế hoạch năm.

Bên cạnh việc dẫn dắt BIC kinh doanh thành công trong một năm nhiều khó khăn, Ông Trần Hoài An cũng được Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam ghi nhận với nhiều sáng kiến, đóng góp quý báu cho sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Cùng Giấy khen Nhà quản lý doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc năm 2021 của Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cũng trao Giấy khen nhà quản lý khai thác bảo hiểm xuất sắc năm 2021 cho Ông Nguyễn Đình Bảng, Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp BIC, về những thành tích xuất sắc của Ông Bảng trong hoạt động khai thác bảo hiểm thời gian qua.

Ông Nguyễn Đình Bảng, Giám đốc Ban KHDN BIC, nhận Giấy khen nhà quản lý khai thác bảo hiểm xuất sắc năm 2021

Đặc biệt, nhân dịp này, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng thực hiện khen thưởng danh hiệu “Gắn bó 10 năm” cho 221 cán bộ BIC, biểu dương những đóng góp của các cán bộ cho sự phát triển, lớn mạnh của ngành bảo hiểm trong hơn 10 năm qua.