Thông báo tạm dừng dịch vụ bảo lãnh viện phí để bảo trì hệ thống trong ngày 25/05/2024

09:46 SA @ Thứ Sáu - 24 Tháng Năm, 2024
Nhằm nâng cấp và gia tăng chất lượng dịch vụ bảo lãnh viện phí, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý Khách hàng:

- Ngày thứ 7, 25/05/2024, BIC tạm dừng cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí để bảo trì hệ thống.

- Bắt đầu từ thứ 2, ngày 27/05/2024, dịch vụ bảo lãnh hoạt động trở lại bình thường.

BIC xin thông báo để Quý Khách hàng nắm được thông tin. Trong thời gian BIC tạm dừng cung cấp dịch vụ bảo lãnh, Quý Khách hàng vui lòng tự thanh toán, lấy hóa đơn và gửi hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm về BIC sau.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm từ Quý Khách hàng!

Trân trọng!