Thông báo tạm dừng dịch vụ bảo lãnh viện phí để bảo trì hệ thống trong ngày 11/11/2023

06:22 CH @ Thứ Sáu - 10 Tháng Mười Một, 2023
Nhằm nâng cấp và gia tăng chất lượng dịch vụ bảo lãnh viện phí, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý khách hàng:

- Ngày thứ 7, 11/11/2023, BIC tạm dừng cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí để bảo trì hệ thống.

- Bắt đầu từ thứ 2, ngày 13/11/2023, dịch vụ bảo lãnh hoạt động trở lại bình thường.

BIC xin thông báo để Quý Khách hàng nắm được thông tin.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng!

Trân trọng!