Cổ phiếu BIC sẽ chính thức chào sàn vào ngày 6/9/2011

02:05 CH @ Thứ Hai - 15 Tháng Tám, 2011
Ngày 04/08/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đã có thông báo số 716/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BIC). Theo đó, 66 triệu cổ phiếu BIC sẽ chính thức chào sàn vào ngày 6/9/2011, giá tham chiếu trong ngày chào sàn là 11.500 đồng/cổ phiếu.
Ngày 04/08/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đã có thông báo số 716/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BIC). Theo đó, 66 triệu cổ phiếu BIC sẽ chính thức chào sàn vào ngày 6/9/2011, giá tham chiếu trong ngày chào sàn là 11.500 đồng/cổ phiếu.

BIC có vốn điều lệ là 660 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính. BIC phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 8/2010 với giá đấu thành công bình quân là 11.225 đồng/cổ phiếu. Từ tháng 10/2010, BIC chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Tổng Công ty Cổ phần, tiếp theo đó đã thực hiện các cải tổ về mô hình hoạt động, phân cấp chức năng nhằm tối đa hiệu quả hoạt động. 6 tháng đầu năm 2011, tổng doanh thu BIC đạt 498,135 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 338,715 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm 2010, là mức tăng trưởng khá cao so với mức tăng bình quân 22% của toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 45,531 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2010. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 06 tháng đầu năm đạt 4,88%, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 527 đồng/cổ phiếu.

Kỳ vọng đối với đợt chào sàn ngày 6/9/2011, ông Phạm Quang Tùng, Chủ tịch HĐQT BIC cho biết “Tuy thị trường chứng khoán đang diễn biến không thuận lợi, BIC vẫn quyết định niêm yết cổ phiếu nhằm thực hiện đúng cam kết với các cổ đông, tạo thanh khoản cho cổ phiếu BIC. Mặc dù nền kinh tế 6 tháng đầu năm có rất nhiều khó khăn nhưng tốc độ phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung là 22% và của BIC nói riêng là 42% so với cùng kỳ năm ngoái đã khẳng định tiềm năng phát triển của ngành bảo hiểm và BIC. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể an tâm nắm giữ cổ phiếu BIC cũng như đưa BIC vào danh mục đầu tư của mình”.

Hiện BIC đang xúc tiến các bước chuẩn bị cần thiết để có thể chính thức đánh cồng khai trương giao dịch tại HSX vào ngày 6/9/2011.