BIC công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2011

02:21 CH @ Thứ Năm - 01 Tháng Chín, 2011
Hà Nội, ngày 01/09/2011, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã công bố kết quả kinh doanh đến tháng 8/2011. Đây là thông tin quan trọng với các nhà đầu tư trước phiên giao dịch đầu tiên của mã chứng khoán BIC vào ngày 6/9/2011.
Hà Nội, ngày 01/09/2011, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã công bố kết quả kinh doanh đến tháng 8/2011. Đây là thông tin quan trọng với các nhà đầu tư trước phiên giao dịch đầu tiên của mã chứng khoán BIC vào ngày 6/9/2011.

Theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh đáng chú ý gồm:

- Tổng doanh thu tính đến 31/8/2011 đạt 644,824 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2010, hoàn thành 60% kế hoạch năm 2011. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 477,012 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 166,695 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 60,103 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2010, hoàn thành 60% kế hoạch năm 2011. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính của BIC có mức tăng ấn tượng so với cùng kỳ 2010 là 133%.
- Vốn chủ sở hữu của BIC tính đến 31/8/2011 đạt 723,621 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,43%.
- Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ của BIC đạt 292,094 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 8 tháng hoạt động, các mục tiêu chính của BIC đều hoàn thành ở mức trên 60% so với kế hoạch cả năm và có tốc độ tăng trưởng tốt so với cùng kỳ 2010. Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn. Đóng góp quan trọng cho lợi nhuận 8 tháng của BIC là từ hoạt động đầu tư tài chính khi có dự trữ tiền mặt lớn, tận dụng được lãi suất tiền gửi, trái phiếu cao và có danh mục đầu tư thanh khoản tốt. Với chính sách quản trị tài chính thận trọng, bền vững, BIC đã thực hiện trích lập đầy đủ các loại dự phòng tài chính.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2011, BIC đã nỗ lực trong việc mở rộng quy mô và thị phần. Mạng lưới hoạt động được bổ sung thêm hơn 10 Phòng kinh doanh, nâng tổng số Công ty thành viên và Phòng kinh doanh của BIC trên toàn quốc lên 21 Công ty và 87 Phòng kinh doanh. Kênh phân phối Bancassurance và trực tuyến tiếp tục được đầu tư nguồn lực để mở rộng và xác định sẽ là mũi nhọn chiến lược để BIC khai thác thị trường bảo hiểm bán lẻ.

Kết quả kinh doanh của LVI tại Lào và CVI tại Campuchia cũng đạt kết quả khả quan trong 8 tháng với mức độ tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đều ở mức cao so với mục tiêu năm 2011.