BIC chi trả hơn 650 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho cán bộ Chi nhánh BIDV Phúc Yên

04:43 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Giêng, 2021
Ngày 17/12/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tới gia đình thăm hỏi, chia sẻ và chi trả hơn 650 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm trong đó hơn 500 triệu đồng đối với sản phẩm bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An và hơn 150 triệu đồng đối với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe BIC Care cho gia đình Ông Trần Quân - là cán bộ công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên không may gặp rủi ro.

Vào chiều ngày 20/9/2020, một tai nạn hy hữu không may xảy ra với ông Trần Quân tại sân Bóng Khu đô thị Hùng Vương đã cướp đi sinh mạng một người cha trụ cột của gia đình, BIDV Phúc Yên mất đi một người lãnh đạo phòng đầy trách nhiệm, nhiệt huyết. Hiểu được ý nghĩa đầy nhân văn của các sản phẩm bảo hiểm của BIC, hơn 10 năm qua với cương vị là cán bộ quan hệ khách hàng, phó phòng quan hệ khách hàng, 05 năm với cương vị Phó giám đốc phòng giao dịch Tiền Châu ông Quân là một trong những cán bộ BIDV Phúc Yên đã luôn đồng hành, hỗ trợ bán chéo sản phẩm bảo hiểm với BIC nói chung và đồng thời trực tiếp sử dụng các sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt sản phẩm bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An.

Đại diện lãnh đạo BIC và Chi nhánh BIDV Phúc Yên trao tiền bảo hiểm cho đại diện gia đình cán bộ BIDV

Việc kịp thời chi trả quyền lợi bảo hiểm, đồng hành, chia sẻ khó khăn tài chính với thân nhân khách hàng vượt qua nỗi đau mất đi người chồng, người cha là trụ cột kinh tế của gia đình, sản phẩm bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An tiếp tục khẳng định được giá trị thực tiễn và tính nhân văn sâu sắc. Đối với ngân hàng, BIC Bình An thực sự trở thành một công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.