Quý I/2011: Tổng doanh thu BIC tăng 96% so với cùng kỳ 2010

12:00 CH @ Thứ Hai - 18 Tháng Tư, 2011
Ngày 15/04/2011, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố kết quả kinh doanh Quý I/2011 với các chỉ tiêu tăng trưởng đáng chú ý:
- Tổng doanh thu đạt 255,505 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 154,634 tỷ đồng, tăng 64% so với Quý I/2010, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính là 74,634 tỷ đồng, tăng 210% so với Quý I/2010.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 26,235 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 26% kế hoạch 2011; trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm đạt 2,331 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 23,963 tỷ đồng.
- Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 272,949 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2010.
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/3/2011 đạt 1.285,586 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2010.

Về phát triển mạng lưới, trong Quý I/2011, BIC đã đưa vào hoạt động 2 Công ty thành viên mới là BIC Bắc Bộ và BIC Sài Gòn, mở mới hàng loạt các Phòng Kinh doanh trên toàn quốc, nâng tổng số Công ty thành viên lên 21 và Phòng Kinh doanh lên 80. Dự kiến trong Quý II/2011, BIC sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại hai địa bàn chủ chốt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường hoạt động kinh doanh tại hai vùng kinh tế trọng điểm này.

Lĩnh vực bán lẻ được BIC ưu tiên khai thác mạnh trong Quý I/2011, với việc nghiên cứu và triển khai hàng loạt các sản phẩm mới như: Bảo hiểm khách du lịch quốc tế, Bảo hiểm trọn gói cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bảo hiểm Bình An Cho Con dành cho khách hàng gửi tiết kiệm Lớn Lên Cùng Yêu Thương tại BIDV

Các kênh phân phối sản phẩm bán lẻ như Bancassuarance, Bảo hiểm trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh và tăng trưởng khá. Kênh phân phối Bancassurance tăng 272% so với cùng kỳ. Kênh bán bảo hiểm trực tuyến được củng cố với chương trình khuyến mại lớn dành cho khách hàng mua bảo hiểm qua ATM. Dự kiến trong Quý II/2011, BIC sẽ chính thức giới thiệu thêm kênh bán bảo hiểm qua internet, qua đó khẳng định vị trí dẫn đầu của BIC trong việc phát triển các kênh phân phối mới và hiện đại.

Về lộ trình thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu, đầu tháng 4/2011, BIC đã được Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) chấp thuận nguyên tắc cho BIC niêm yết 66 triệu cổ phiếu trên HSX. BIC đã thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/4/2011 để thực hiện lưu ký chứng khoán, chuẩn bị cho việc niêm yết chính thức. Dự kiến thời điểm chào sàn là cuối tháng 5/2011 sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết và có chấp thuận chính thức của HSX.

(*) Chi tiết Báo cáo tài chính Quý I/2011 đã được BIC cập nhật trên website: www.bic.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính.