BIDV và Citigroup mở rộng quan hệ hợp tác

12:00 CH @ Thứ Sáu - 23 Tháng Ba, 2007
Ngày 21/03/2007, tại Hà Nội, BIDV và Ngân hàng Citigroup tại Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ, xác định những vấn đề mà hai bên sẽ hợp tác trong thời gian tới.

Theo nội dung thỏa thuận, BIDV và Citigroup sẽ hợp tác với nhau trong các lĩnh vực: Dịch vụ ngân hàng quốc tế; Dịch vụ Tiền mặt tại Việt Nam; Phát triển thị trường vốn và tài chính trong nước; Tài trợ cơ cấu và chia sẻ rủi ro; Các sản phẩm đầu tư và phái sinh; Đào tạo nguồn nhân lực.

BIDV và Citigroup đã có mối quan hệ hợp tác thân thiện từ nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi ký Biên bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác vào năm 2001. Mối quan hệ giữa 2 bên ngày càng phát triển, các lĩnh vực hợp tác ngày càng rộng mở. Việc ký Biên bản hợp tác lần này sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn trong bối cảnh hội nhập chung của toàn thế giới.