2020: Lợi nhuận hợp nhất của BIC tăng trưởng 39%

05:22 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Giêng, 2021
Vừa qua, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tham dự Hội nghị có Ông Trần Xuân Hoàng, Ủy viên Hội đồng Quản trị BIDV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, Ông Trần Hoài An, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc BIC cùng các ông bà là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc BIC, Ban Giám đốc các Ban tại Trụ sở chính và Ban Giám đốc các Công ty thành viên của BIC trên toàn quốc.

Báo cáo trước Hội nghị, Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, cho biết, năm 2020, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn duy trì tăng trưởng nhưng do nền kinh tế suy giảm bởi tác động của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng của thị trường ước chỉ ở mức khoảng 8% (theo số liệu từ Bộ Tài chính).

Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An trình bày những kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BIC

Tuy nhiên, với nỗ lực của toàn hệ thống và những giải pháp hiệu quả, BIC đã có một năm 2020 thành công, hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC năm 2020 đạt 2.529 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với năm 2019, hoàn thành 104,3% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.363 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn hệ thống năm qua đạt 375,6 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019, hoàn thành 156% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 363,5 tỷ đồng, tăng trưởng 38,8%, hoàn thành 158% kế hoạch được giao. Năm 2020, BIC tiếp tục đạt được lợi nhuận cao trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tỷ lệ chi phí kết hợp ở mức tốt nhất trong 15 năm hoạt động.

Năm qua, hoạt động bán lẻ của BIC cũng đạt được những kết quả rất ấn tượng. Đặc biệt, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) tăng trưởng gần 70%, mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, năm 2020, BIC còn được ghi nhận ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best tái khẳng định xếp hạng tín nhiệm B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam...

Tiến tới năm 2021, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới sẽ tiếp tục phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh Covid-19, BIC sẽ tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động. Với quyết tâm “tăng tốc và bứt phá”, toàn hệ thống BIC sẽ nỗ lực gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong năm 2021.

Ông Trần Xuân Hoàng, Ủy viên HĐQT BIDV, Chủ tịch HĐQT BIC, chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, đánh giá rất cao những kết quả mà BIC đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đưa ra những chỉ đạo đối với hoạt động của BIC trong những năm tới. Cụ thể, BIC cần xây dựng kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) và có lộ trình cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra; đảm bảo hiệu quả trong việc phát triển mạng lưới các công ty thành viên và hoạt động của các Ban tại Trụ sở chính; rà soát thể chế quản lý, xử lý nhanh các dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động; đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trên toàn hệ thống; xây dựng đề án quản trị chi phí hiệu quả, gắn với chiến lược 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ông Trần Xuân Hoàng cũng yêu cầu BIC cần giữ vững phương châm “Đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững” để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021, chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trao cờ thi đua cho 08 công ty thành viên…
… và 04 Ban tại Trụ sở chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết năm 2020, BIC cũng đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa bao gồm Gala phát động kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Lễ trao giải Sao Kim năm 2020 cho các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong năm của hệ thống, Chương trình Team Building xây dựng tinh thần đồng đội. Các chương trình đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của hệ thống BIC, sẵn sàng đương đầu và gặt hái những thành công trong năm 2021 nhiều khó khăn, thử thách.

Gala phát động kế hoạch kinh doanh năm 2021
Lễ trao giải Sao Kim năm 2020