Giúp chủ xe an tâm trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với thiệt hại về hàng hóa được vận chuyển trên xe.

Phạm vi bảo hiểm

- TNDS của chủ xe phải bồi thường cho chủ hàng về những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe theo quy định của Bộ Luật dân sự và các quy định của pháp luật trong những trường hợp xe bị: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hỏa hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; tai họa bất khả kháng do thiên nhiên;
- Những chi phí cần thiết, hợp lý nhằm: ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất thêm cho hàng hóa; bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.

Mở rộng phạm vi bồi thường

BIC mở rộng phạm vi bồi thường trong trường hợp hàng hóa của chính chủ xe.