Sản phẩm bảo hiểm tự nguyện giúp bạn an tâm khi tham gia giao thông. 

Quyền lợi, phạm vi bảo hiểm

- Thiệt hại vật chất xe do thiên tai, tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp: đâm va, lật đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào; hỏa hoạn/cháy, nổ; giông bão lũ lụt, mất toàn bộ xe do trộm, cướp …
- Những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm: ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm khi xe bị thiệt hại do các nguyên nhân trên; chi phí bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất; chi phí giảm định để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất.

Quyền lợi bổ sung

+ Bảo hiểm sửa chữa tại gara tự chọn (ĐKBS-01)
+ Bảo hiểm mới thay cũ (ĐKBS-03)
+ Bảo hiểm đối với chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa (ĐKBS-04)
+ Bảo hiểm thủy kích (ĐKBS-05)
+ Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cho xe lưu hành tạm thời (ĐKBS-09; 16)
+ Bảo hiểm mất cắp bộ phận (ĐKBS-14)

Tài liệu tham khảo

Xin mời tham khảo các biểu mẫu tại đây:

1. Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô và Quy tắc bảo hiểm kết hợp tự nguyện xe ô tô (Ban hành theo Quyết định số 2818/QĐ-PHH ngày 18/12/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV).
2. Điểu khoản bổ sung bảo hiểm vật chất xe ô tô(Ban hành kèm theo Quyết định số 2818/QĐ-PHH ngày 18/12/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV).


Tham khảo Quy tắc bảo hiểm đã sử dụng:
3. Quy tắc bảo hiểm vật chất xe cơ giới (Ban hành theo Quyết định số 0998/QĐ-PHH ngày 23/04/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)
4. Quy tắc bảo hiểm kết hợp tự nguyện xe cơ giới (Ban hành theo Quyết định số 0998/QĐ-PHH ngày 23/04/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)
5. Điểu khoản bổ sung bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới (Ban hành theo Quyết định số 0998/QĐ-PHH ngày 23/04/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)
6. Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe cơ giới (Ban hành theo Quyết định số 3166/QĐ-PHH)
7. Điểu khoản bổ sung bảo hiểm kết hợp xe cơ giới (Ban hành theo Quyết định số 3166/QĐ-PHH)