Quên đi nỗi lo cháy nổ mô tô, xe máy khi tham gia giao thông!

Đối tượng bảo hiểm

Mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.

Phạm vi bảo hiểm

BIC bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do cháy/hỏa hoạn, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe.

Mức khấu trừ

300.000 đồng/mỗi vụ tổn thất bộ phận.

Biểu phí

Xe được phép lưu hành áp dụng biểu phí sau:
a. Áp dụng với xe chỉ tham gia bảo hiểm rủi ro cháy/hoả hoạn, nổ:

STT

Số tiền bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm (không bao gồm 10% VAT)

1

10 – 50 triệu đồng

0,3%

2

Trên 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng

0,45%

b. Áp dụng đối với xe tham gia kết hợp cả 3 loại hình bảo hiểm (Trách nhiệm dân sự bắt buộc, Tai nạn người ngồi trên xe và Bảo hiểm cháy/hoả hoạn, nổ):

STT

Số tiền bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm (không bao gồm 10% VAT)

1

10 – 50 triệu đồng

55.000 đồng

2

Trên 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng

110.000 đồng