Giúp bạn và người thân thêm an tâm khi tham giao thông! 

Đối tượng bảo hiểm

Lái xe và người được chở trên xe.

Phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ chi trả bảo hiểm cho trường hợp chết hoặc bị thương do tai nạn khi ngồi trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Quy tắc bảo hiểm; Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản sản phẩm bảo hiểm xe máy

1. Quy tắc bảo hiểm vật chất mô tô - xe máy
2. Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản sản phẩm bảo hiểm xe máy
2.1. Tóm tắt bảo hiểm vật chất mô tô – xe máy
2.2. Tóm tắt bảo hiểm tự nguyện mô tô – xe máy
2.3. Tóm tắt bảo hiểm cháy/hỏa hoạn, nổ mô tô – xe máy