Bảo hiểm cho các loại hàng hóa đặc biệt, có tính chất đặc thù riêng của Quý Khách hàng.

Giới thiệu

Ngoài việc nhận bảo hiểm cho các loại hàng hóa thông thường, BIC cũng nhận bảo hiểm cho các loại hàng hóa đặc biệt, có tính chất đặc thù riêng.

Một số hàng hóa được bảo hiểm

- Bảo hiểm hàng hóa đông lạnh: bảo hiểm tôm,cá, mực ướp lạnh, hoa quả tươi được chứa trong các container lạnh vận chuyển bằng đường biển hoặc đường bộ.
- Bảo hiểm thịt đông lạnh; như các loại thiệt gia súc, gia cầm được đông lạnh trong các container chuyên dụng vận chuyển bằng đường biển hoặc đường bộ.
- Bảo hiểm hàng than: bảo hiểm dành riêng cho hàng than do đặc tính đây là hàng hóa đặc thù, than được chở rời trong hầm tàu.
- Bảo hiểm dầu chở rời: bảo hiểm dành riêng cho dầu chở rời do dầu thường được vận chuyển bằng các tàu chuyên dụng – tàu dầu (tanker).