Bảo đảm an toàn cho hàng hóa của Quý Khách hàng khi được chuyên chở bằng máy bay.

Giới thiệu

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường hàng không là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa được chở bằng máy bay. Những loại hàng hóa thường vận chuyển bằng hàng không là những loại hàng có gía trị, cấu kiện nhỏ như các máy móc đo chuyên dụng, thuốc, đồ điện tử.

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không tương tự như điều kiện A của ICC 1982.

Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm nhận bảo thông thường được tính bằng 110% giá trị hàng hóa tính theo giá CIF.