BIC phát hành 5 triệu Quyền mua cổ phần cho cán bộ nhân viên

08:45 SA @ Thứ Hai - 29 Tháng Tám, 2011
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV vừa hoàn thành đợt phát hành đầu tiên trong Chương trình Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên (ESOP). Trong đợt phát hành lần đầu này, đã có gần 400 cán bộ BIC được phát hành và ký kết thỏa thuận.
Căn cứ theo thâm niên, vị trí công tác, kết quả làm việc và các thành tích đã đạt được, mỗi cán bộ sẽ được trao một số lượng quyền mua cổ phần nhất định với mức giá thực hiện quyền mua cổ phiếu được xác định trước (13.500 đồng/cổ phiếu). Thời gian trao quyền và thực hiện quyền bắt đầu từ tháng 02/2012 đến hết tháng 04/2014. Các cán bộ được chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện quyền mua của mình trong thời gian này tùy vào tình hình thị trường. Các mốc để thực hiện quyền mua của cán bộ là 04/2012, 04/2013 và 04/2014.

Theo chấp chuận của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của BIC, tổng khối lượng quyền mua cho cả chương trình là 5 triệu quyền chọn, tương đương 5 triệu cổ phiếu. Trong đợt phát hành đầu tiên được thực hiện vào tháng 8/2011, 70% số quyền chọn đã được phát hành, 30% còn lại sẽ tập trung dành vào mục đích thu hút nhân sự chất lượng cao từ thị trường và đội ngũ cán bộ quản lý. Cổ phiếu sau khi thực hiện quyền của chương trình này sẽ là cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng và sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện quyền.

ESOP là một chương trình ưu đãi cho cán bộ nhân viên tiên tiến mới được số ít doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện nhằm mục đích thu hút, duy trì và thúc đẩy cán bộ nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty thông qua: (i) tạo thêm quyền lợi khác cho cán bộ nhân viên ngoài tiền lương và tiền thưởng, (ii) gắn kết hiệu quả lao động của cán bộ nhân viên với lợi ích chung và sự phát triển của toàn công ty và (iii) cùng chia sẻ lợi ích với công ty khi đạt được những thành công trong tương lai. Đây là chương trình ưu việt, hạn chế tối đa rủi ro cho cán bộ nhân viên.