6 tháng đầu năm 2011: Doanh thu bảo hiểm của BIC tăng 42% so với cùng kỳ 2010

12:52 CH @ Thứ Năm - 04 Tháng Tám, 2011
Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2011 – Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công
bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2011. Theo đó, trong bối cảnh khó
khăn của tình hình kinh tế Việt Nam 06 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh
của BIC vẫn tương đối khả quan và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm
2010.
Các chỉ tiêu cụ thể theo báo cáo tài chính bán niên đã qua kiểm toán soát xét của BIC như sau:
- Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 498,135 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 338,715 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 114,794 tỷ đồng. Đặc biệt, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm 2010, là mức tăng trưởng khá cao so với mức tăng bình quân 22% của toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.
- Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ lũy kết 6 tháng đầu năm 2011 đạt 297,765 tỷ đồng, tăng 43% so với thời điểm 30/6/2010.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 45,531 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2011, tăng 25% so với cùng kỳ 2010, Vốn chủ sở hữu của BIC đạt 711,962, tăng 30% so với cùng kỳ 2010.
- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 06 tháng đầu năm đạt 4,88%, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 527.
6 tháng đầu năm 2011, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, BIC đã triển khai nhiều biện pháp như tăng cường công tác quản lý rủi ro, tiết giảm chi phí hoạt động, mở rộng khai thác các kênh bán lẻ và các gói sản phẩm hướng đến thị trường dân cư… Kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) tiếp tục là con át chủ bài của BIC với mức tăng trưởng trên 50% so với cùng kỳ 2010. Kênh bán bảo hiểm qua ATM khởi sắc và thu hút sự quan tâm của Khách hàng, kênh bán bảo hiểm qua internet đang gấp rút được BIC hoàn tất để ra mắt trong tháng 8/2011.
Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, các biện pháp cải tiến về quy trình, phân cấp chức năng, nhiệm vụ đã phát huy hiệu quả. Hoạt động khai thác bảo hiểm tại 21 Công ty thành viên được đẩy mạnh nhờ cơ chế phân cấp mới tạo chủ động tối đa cho các đơn vị trong việc tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Về mạng lưới, trong 6 tháng đầu năm, BIC đã mở mới thêm 10 phòng kinh doanh, nâng tổng số phòng kinh doanh trên cả nước lên 85 điểm.
Tuy nhiên, những dự báo không mấy khả quan đối với nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm tiếp tục đặt ra cho BIC rất nhiều khó khăn, thử thách trong việc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, hiệu quả hoạt động, đặc biệt là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Đánh giá về kết quả hoạt động của BIC, Ông Tôn Lâm Tùng, Quyền Tổng Giám đốc BIC cho biết: “ Trong 6 tháng đầu năm, những khó khăn của nền kinh tế thế giới và của Việt Nam đã tác động không nhỏ tới hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và BIC nói riêng. Tuy nhiên, những kết quả của BIC trong 6 tháng vẫn tương đối khả quan, doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng khá và hoàn thành mục tiêu kinh doanh đã cam kết với các cổ đông. Về mặt thị phần, BIC vẫn duy trì ở vị trí thứ 6 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Hội đồng quản trị BIC đã quyết định giữ nguyên mục tiêu kinh doanh của năm 2011. Có thể nói, đây có là những mục tiêu khá thách thức với BIC trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục có nhiều khó khăn, nhiều biến động, nhưng chúng tôi tin là BIC có thể đạt được nhờ những nền tảng vững chắc về mặt nghiệp vụ, nhân sự, quản trị… mà BIC đã gây dựng được sau 5 năm hoạt động.”
BIC đã được Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) chính thức chấp thuận cho niêm yết 66 triệu cổ phiếu mang mã BIC trên sàn này. Dự kiến thời điểm niêm yết là đầu tháng 9/2011.