|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) thông báo về dự kiến chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, cụ thể như sau:

Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán: BIC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đ
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 09/03/2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Nội dung cụ thể :
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp dự kiến: 10/04/2018.
- Địa điểm họp dự kiến: Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.
- Nội dung họp sẽ được công bố tại thông báo chốt danh sách cổ đông
Số lượt đọc:  50  -  Cập nhật lần cuối:  13/02/2018 04:27:59 PM
Google+

Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông