|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

BIC chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông Quyết định của Hội đồng Quản trị BIC về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tại Hà Nội, ngày 28/3/2017 – Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 100.905.472 cổ phần, chiếm 86% cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2017

Kính mời Quý vị cổ đông tải về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2017.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2017.

Báo cáo kết quả kiểm tra tại BIC của Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tại BIC của Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính.
Trang:  2/49  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông