|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Nghị quyết số 099/NQ-HĐQT ngày 29/11/2018 của Hội đồng Quản trị BIC, BIC thông báo tới Quý Cổ đông về việc Ông Trần Lục Lang thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC kể từ ngày 29/11/2018.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý III/2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý III/2018.

Báo cáo kết quả kiểm tra tại BIC tại Tổng Cục Thuế

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông báo kết quả kiểm tra tại BIC của Tổng Cục Thuế.

BIC bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông quyết định của Hội đồng Quản trị BIC về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý II/2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý II/2018.
Trang:  2/56  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông