|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

BIC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông Quyết định của Hội đồng Quản trị BIC về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý I/2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý I/2018.

Nghị quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát BIC

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông nghị quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát BIC.

Quyết định giao bà Nguyễn Thanh Mai thực hiện công việc Kế toán trưởng BIC

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông quyết định về việc giao bà Nguyễn Thanh Mai, Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán BIC, thực hiện công việc Kế toán trưởng BIC và phụ trách Ban Tài chính Kế toán BIC.

Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng BIC đối với Bà Lại Ngân Giang

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng BIC và thôi giao kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Ban Tài chính Kế toán BIC đối với Bà Lại Ngân Giang.
Trang:  2/54  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông