|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2018.

Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát BIC

Ngày 22/3/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Cao Cự Trí, Trưởng Ban Kiểm soát BIC. Theo đó, Ông Cao Cự Trí xin thôi chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2015 – 2020.

UBCKNN chấp thuận cho BIC được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho BIC được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Báo cáo kết quả kiểm toán tại BIC của Kiểm toán nhà nước

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông báo cáo kết quả kiểm toán tại BIC của Kiểm toán nhà nước.

BIC xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC quý và BCTC bán niên soát xét

Ngày 6/3/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã có công văn số 382/CV-ĐTTC gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên soát xét.
Trang:  2/52  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông