|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo của SGDCK TP.HCM về ngày cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 của BIC

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 của BIC.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017.

BIC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông Quyết định của Hội đồng Quản trị BIC về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý I/2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý I/2018.

Nghị quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát BIC

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông nghị quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát BIC.
Trang:  2/54  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông