|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2017

Kính mời Quý vị cổ đông tải về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2017.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2017.

Báo cáo kết quả kiểm tra tại BIC của Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tại BIC của Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính.

Năm 2017: BIC đặt mục tiêu đạt 1.900 tỷ doanh thu phí bảo hiểm

Tại Hà Nội, ngày 17/2/2017, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

BIC được chấp thuận chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán

Ngày 8/2/2017, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 1604/BTC-QLBH chấp thuận ông Nguyễn Huy Trung là chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của BIC thay cho bà Lại Ngân Giang.
Trang:  2/49  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông