|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmCơ hội nghề nghiệpLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý II/2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý II/2018.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018.

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Thông báo của SGDCK TP.HCM về ngày cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 của BIC

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 của BIC.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017.
Trang:  2/55  Trang trước   |   Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông