|  Webmail  
Trang chủGiới thiệu về BICQuan hệ cổ đôngTin tứcSản phẩm bảo hiểmLiên hệ
  |   Quan hệ cổ đông   |   Công bố thông tin

Công bố thông tin

Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện BIC tại Myanmar

Ngày 31/01/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) nhận được công văn số 1214/BTC-QLBH ngày 29/01/2018 của Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện BIC tại Myanmar.

Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý IV/2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý IV/2017.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã HOSE: BIC) trân trọng gửi Quý Nhà Đầu tư Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

Đóng cửa Văn phòng đại diện BIC tại Myanmar

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông nghị quyết của Hội đồng quản trị BIC về việc đóng cửa Văn phòng đại diện BIC tại Myanmar.

Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông báo cáo giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017.
Trang:  1/50Trang sau 
Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Hỗ trợ cổ đông